AanmeldformulierM V

Meldt zich aan voor:
Romananalyse dinsdagochtend 1 € 165 perso(o)n(en)
Romananalyse dinsdagochtend 2 € 165 perso(o)n(en)
Romananalyse vrijdagochtend 1 ( deze is vol) € 165 perso(o)n(en)
Romananalyse vrijdagochtend 2 € 165 perso(o)n(en)
Romananalyse zaterdagochtend € 165 perso(o)n(en)
Romananalyse Boekhandel van Rossum € 165 perso(o)n(en)
Lezing Koning Arthur € 35 perso(o)n(en)
Couperus en het zielenleven van zijn personages € 96 perso(o)n(en)
Aan de weg der vreugde € 5 exemplaren


Na aanmelding en betaling ontvangt u een bevestigingsmail

Het verschuldigde bedrag à € wordt binnen twee weken overgemaakt op banknr: NL36ABNA0615981437 t.n.v. J.E. Manassen.

Ondergetekende verklaart hiermee kennis te hebben genomen van de voorwaarden