AanmeldformulierM V

Meldt zich aan voor:
Romananalyse dinsdagochtend 1 € 170 perso(o)n(en)
Romananalyse dinsdagochtend 2 € 170 perso(o)n(en)
Romananalyse vrijdagochtend 1 € 170 perso(o)n(en)
Romananalyse vrijdagochtend 2 € 170 perso(o)n(en)
Romananalyse zaterdagochtend € 170 perso(o)n(en)
Romananalyse Boekhandel van Rossum € 170 perso(o)n(en)
Lezing Napoleon en de vrouwen € 35 perso(o)n(en)
Hella Haasse over zichzelf € 115 perso(o)n(en)


Na aanmelding en betaling ontvangt u een bevestigingsmail

Het verschuldigde bedrag à € wordt binnen twee weken overgemaakt op banknr: NL36ABNA0615981437 t.n.v. J.E. Manassen.

Ondergetekende verklaart hiermee kennis te hebben genomen van de voorwaarden