In deze cursus krijgt u een overzicht van de hoogtepunten uit de moderne Nederlandse literatuur. In tien bijeenkomsten krijgt u tien doorkijkjes in de literaire wereld na 1916. De cursus voert stapsgewijs door de decennia. Waar dat verhelderend werkt, wordt gebruik gemaakt van video.