Vrouwen hebben altijd geschreven. Als ze geen eigen kamer hadden, dan desnoods aan de rand van de keukentafel. Vaak schreven ( en schrijven) zij over 'typisch vrouwelijke' onderwerpen als huwelijk, opvoeding en de plaats van de vrouw in de samenleving. Deze cursus behandelt tien boeiende schrijfsters uit verleden en heden, waarbij het accent ligt op onze eigen tijd. We belichten het leven van deze schrijfsters, hun levensvisie en de ideeën die hun vrouwelijke romanpersonages belichamen. Waar dat verhelderend werkt, wordt gebruik gemaakt van video. In vijf bijeenkomsten komen de volgende schrijfsters aan bod: Betje Wolff en Aagje Deken, G. Bosboom-Toussaint, Carry van Bruggen, Anna Blaman en Sonja Witstein, Inez van Dullemen en Rascha Peper, Margriet de Moor en Marie Kessels.