Willem Jan Otten is een veelzijdig auteur: romancier, toneelschrijver, essayist en dichter. In zijn essays en romans neemt hij duidelijke standpunten in over thema's als euthanasie en geloven; in zijn gedichten is hij juist zoekende. Hij is ontvankelijk voor die aspecten van het leven die zich niet zo eenvoudig laten duiden. Behoedzaam weegt hij de woorden. Water, wind en wijde blikken zijn vaste bestanddelen in zijn po√ętisch werk en geven het een extra dimensie.
We bespreken met elkaar zijn rijke bundel Eindaugustuswind (1998) en enkele gedichten uit ander werk.
Marjoleine de Vos is bekend als columniste van de NRC, maar zij is ook een nieuw dichttalent. In drie jaar tijd publiceerde zij twee originele bundels, waarin onder meer de klassieke helden, de natuur, de keuken en de raadselachtige mevrouw Despina een plaats hebben. De verbazing over wat zij ziet en meemaakt, probeert ze te vangen in een taal die rijk is aan suggestieve zinnetjes en woorden. Je zou haar taal vol of vet kunnen noemen. We bespreken met elkaar haar bundel Zeehond graag (2000).