Er zijn in de geschiedenis talloze vrouwen geweest die tegen de conventie in, een onafhankelijk en vaak controversieel leven leidden. Sommige van hen maakten hun leven tot uitgangspunt van hun werk. In vijf bijeenkomsten staan enkele van deze vrouwen centraal. We bespreken hun levensloop, gezien tegen de achtergrond van hun tijd, de thema's die hun leven bepaalden en facetten van hun (literaire of niet-literaire) werk.