De wortels van onze cultuur liggen verankerd in de klassieke oudheid, al beseffen we dat vaak niet. Veel van wat ons nu bezighoudt op psychologisch en filosofisch vlak, hield - op hun manier - ook de denkers en dichters in de Oudheid al bezig.
De betekenis die vroeger aan goden en godinnen werd gegeven, vinden we tegenwoordig als verschijnsel terug in de psychologie. Ook in onze moderne literatuur wordt gebruik gemaakt van thema's en motieven uit de Oudheid. Thema's die blijkbaar zo kenmerkend zijn voor de menselijke staat, dat ze duizenden jaren hun geldigheid hebben weten te behouden. Juist daarom is het zo interessant te zien wat ze ons nu nog te zeggen hebben. In deze cursus worden thema's en bronnen besproken zoals die zijn verwerkt door enkele Nederlandse auteurs.
De cursus biedt twee interessante invalshoeken: de betekenis van de werken zelf en de functie van de klassieke motieven in het werk.
Ook laten we u enkele toepasselijke muziekfragmenten horen.