Teksten van klassieke schrijvers en filosofen vormen nog steeds een inspiratiebron voor moderne kunst en literatuur. Veel van wat ons nu bezighoudt op psychologisch en filosofisch vlak, hield - op hun manier - ook de denkers en dichters in de Oudheid al bezig.
Klassieke schrijvers stelden thema's aan de orde die zo essentieel zijn voor de menselijke staat, dat ze duizenden jaren hun geldigheid hebben weten te behouden. Voor de cursus is gekozen voor twee invalshoeken:
de betekenis van de te bespreken romans en de functie van de klassieke motieven in het werk.