Dubbeltalenten, rasvertelsters, goede debutanten…ze zitten verstopt in het grote aanbod aan literair werk, dat jaarlijks over ons heen komt. Deze cursus geeft een beeld van zes intrigerende schrijfsters (en van hun romanpersonages): Marga Minco, Geertrui Daem, Kristien Hemmerechts, Chaja Polak, Charlotte Mutsaers en Annelies Nolet.
De nadruk ligt niet bij voorbaat op het bekende werk, maar op werk dat typerend is voor de schrijfster en haar wereldbeeld. Zo zal bij Marga Minco de novelle De val centraal staan, en niet Het bittere kruid. De term Vrouwenportretten verwijst ook - letterlijk - naar beeldend werk van de schrijfsters: drie van de zes blijken een dubbeltalent te zijn. Charlotte Mutsaers is de bekendste: je moet haar lezen, horen en zien, kortom ondergáan, om te weten met wat voor fenomeen je te maken hebt. Chaja Polak heeft schitterende schilderijen en portretten gemaakt die vooraf gingen aan haar literaire werk en er een verrassend licht op werpen. We zullen dat werk - dat niet in de handel is - bekijken en bespreken.