Dit is de tijd die blijft
omdat er niets beweegt

Jan Eijkelboom schreef deze regels in een gedicht getiteld 'Schilderij, Duits, 19de eeuw'. Voor deze tweede cursus over de relatie tussen poëzie en schilderkunst, heeft Anneke Luger met zorg een aantal gedichten en schilderijen uitgezocht die de moeite van het bestuderen waard zijn. De dichters zijn onder anderen: E. du Perron, Anton Korteweg, Willem van Toorn en Albert Verwey. De schilders zijn onder anderen: Albert Cuyp, Rembrandt en Johannes Vermeer. Anneke Luger zal laten zien hoe in de zeventiende eeuw zowel beeld als tekst vaak een verborgen betekenis heeft. Zij heeft daarbij niet alleen gezocht naar variatie in de gedichten, maar zich vooral gericht op schilderijen in het Mauritshuis in Den Haag. De laatste bijeenkomst bestaat uit een excursie naar het Mauritshuis. Bij de cursus hoort een rijk geïllustreerde syllabus met afbeeldingen van de schilderijen