De Nederlandse poëzie van de afgelopen tien jaar kent vele verschijningsvormen: traditionele verzen, voordrachtsverzen, prozagedichten, op het scherm verschijnende en verdwijnende internetgedichten. Is er een grens aan wat je 'gedicht' kunt noemen?
En niet minder belangrijk, aan wat je mooi kunt vinden? In deze cursus krijgt u een doorkijkje in de moderne poëzie aan de hand van drie dichtbundels van heel uiteenlopende, maar uiterst boeiende dichters. Hun werk opent drie verschillende deuren in het huis van de eenentwintigste-eeuwse poëzie.
Het doel van de cursus is de behandelde poëzie gezamenlijk te verkennen, te ervaren en te becommentariëren.
Alle te bespreken gedichten zijn opgenomen in de syllabus.