De Renaissance is een van de interessantste perioden in de Italiaanse geschiedenis. Hoewel ook in andere Europese landen de Renaissance als bloeiperiode moet worden gezien, is het met name Italië dat nog zoveel tastbare herinneringen bewaard heeft. Veel schrijvers - ook Nederlandse - vonden in de Italiaanse Renaissance hun inspiratie. P.C. Hooft bezocht het land en uitte zijn bewondering voor al het vreemde dat hij daar tegenkwam. Busken Huet beschreef in de negentiende eeuw een reis door Italië en in de twintigste eeuw zijn het vooral Louis Couperus, Hella Haasse en Cees Nooteboom die ons in hun werk meevoeren naar dat fascinerende verleden. In deze cursus vormt het werk van genoemde auteurs het uitgangspunt voor een ontdekkingstocht naar beroemde en beruchte leden van de families Borgia, de'Medici en Gonzaga. De vrouwen uit deze families speelden een speciale rol: ze waren machtig maar ook afhankelijk. In deze cursus maakt u aan de hand van teksten uit de Nederlandse literatuur een 'grand tour' naar het Italië van toen. In de bijbehorende syllabus treft u achtergrondinformatie aan, evenals alle te bespreken verhalen, met uitzondering van Couperus' 'Lucrezia'. De docente is Anneke Luger. Zij gaat ervan uit dat de te lezen werken voor iedere bijeenkomst gelezen zijn. U krijgt verder prachtige illustraties te zien.