Wie kent niet de beeldschone Helena? Door haar ontstond de Trojaanse oorlog, de grootste oorlog die ooit is gevoerd in de oude Griekse tijd. Wie was Adonis, de mooie jongen, over wie nog steeds gesproken wordt? Wie was eigenlijk Narcissus, de man die zichzelf zo bewonderde? En wie waren Dido en Aeneas die hun naam gaven aan de beroemde opera van Henry Purcell?
In deze cursus kunt u kennismaken met mythologische figuren en hun voortbestaan in literatuur, muziek en beeldende kunst. De Romeinse schrijver Ovidius (43 v. Chr. – 17 n. Chr.) is een van de belangrijkste bronnen voor onze kennis van de klassieke mythologie. Wij zullen enkele verhalen lezen uit zijn Metamorphosen, in de lichtvoetige vertaling van Marietje d’Hane- Scheltema, en vervolgens nagaan hoe zij hun sporen hebben nagelaten in onze Westerse cultuurgeschiedenis.
U ontvangt een syllabus met alle te bespreken teksten uit de Metamorphosen en andere teksten, onder andere uit de Nederlandse literatuur. De bijeenkomsten worden geïllustreerd met beeldmateriaal en bovendien zult u toepasselijke muziekfragmenten horen.
Ook ontvangt u een literatuurlijst ‘om verder te lezen’ en een overzicht van wat u gezien en gehoord heeft. De docente is Anneke Luger.