Veel schrijvers die van oorsprong niet-Nederlands zijn hebben de afgelopen jaren de Nederlandse literatuur verrijkt met hun boeken. Zij schrijven vaak over specifieke migrantenproblemen zoals ontworteld-zijn, heimwee en eenzaamheid, maar ook over hun belevenissen in het land van herkomst én Nederland. Zij kijken met een verfrissende blik naar Holland en het vlakke land. Hun Nederlands is origineel en verraadt vaak de eigen verteltraditie. In een multiculturele samenleving zoals de onze, is het zinvol kennis te nemen van deze literatuur die - anders dan krantenberichten of Amnesty-verslagen - op beeldende wijze, van binnenuit, laat zien hoe het is om geen 'kaaskop' te zijn.
In deze cursus maken we kennis met schrijvers uit zeven verschillende culturen, die rechtstreeks in het Nederlands schrijven en die op geheel eigen wijze vorm geven aan hun 'dubbele identiteit'. Er wordt gewerkt met video.