Heimwee naar een verloren wereld, het leven tussen twee vaderlanden en kritiek op het kolonialisme. Het palet van thema's uit de Nederlands-Indische literatuur is breed en veelkleurig. Dat deze literatuur nog springlevend is bewijzen de vele herdrukken van Indische romans. In de cursus Tempo doeloe: Nederlands-Indië in onze literatuur staat de vooroorlogse tijd centraal en wordt een literair en historisch kader gegeven aan de hand van representatieve romans.

De Indische letteren hebben nogal wat vrouwelijke auteurs voortgebracht, die in interessante romanpersonages de problematiek van vrouwen beeldend weergaven. Tegelijkertijd verschaften ze zo inzicht, vanuit vrouwelijk oogpunt, in de Indische samenleving. De cursus Vrouwen in Indië behandelt schrijfsters als Augusta de Wit, Kartini, Aya Zikken, Carry van Bruggen, M.H. Székely-Lulofs en Beb Vuyk. In de cursus Strijd en verlangen; thema's in de Indische letterkunde, wordt aandacht besteed aan belangrijke auteurs uit de periode 1950-1998. In een groot aantal romans over Indië wordt ons - direct of indirect - een visie op de koloniale en postkoloniale maatschappij getoond, van een zeer kritische tot een idealiserende. In de cursus Literaire visies op 'Indië' komen auteurs en thema's aan de orde die belangrijk zijn geweest voor de beeldvorming en de maatschappelijke ontwikkelingen in de twintigste eeuw.