Er is geen boek in de Nederlandse literatuur dat zoveel stof heeft doen opwaaien als de Max Havelaar (1860), geschreven door Eduard Douwes Dekker, alias Multatuli. In deze met passie geschreven roman trekt Max Havelaar (alter ego van Douwes Dekker) ten strijde tegen koloniale misstanden in Nederlands - Indië. Vooral de zaak Lebak is bekend geworden: het conflict over de uitbuiting van de Javanen door de regent van Lebak, waar Douwes Dekker zelf nauw bij betrokken was.
Een groot aantal auteurs heeft zich in de loop der tijden uitgesproken over dit conflict en over Multatuli zelf: zijn persoonlijkheid, zijn rol in Nederlands-Indië en zijn literaire werk.
Wie voelden zich uitgedaagd door Multatuli, wie waren zijn bewonderaars en wie zijn critici? In vijf bijeenkomsten komen niet alleen Multatuli en de Max Havelaar aan de orde, maar ook de literaire erfgenamen van deze grote schrijver, tot in onze tijd.