Hella Haasse bekleedt een bijzondere plaats in de Nederlandse literatuur. Onafhankelijk van modes en stromingen heeft zij haar schrijverschap ontwikkeld. In de door haar geschapen personages vinden we delen terug van de zoektocht die zij zelf onderneemt naar het vinden van samenhang, naar een patroon onder de chaos. Als schrijver wil zij verslag uitbrengen van dat zoeken. 'Ik maak kenbaar wat bestond' aldus de schrijfster. Verleden en heden vormen een onverbrekelijk geheel; vandaar dat we zowel historische als eigentijdse personages in haar romans aantreffen. In vijf bijeenkomsten zullen we ons bezighouden met belangrijke aspecten van haar werk. U krijgt een goed beeld van thema's en motieven die steeds terugkeren