Wij kennen Hella Haasse als auteur van een omvangrijk en indrukwekkend oeuvre en als iemand die altijd bereid was zich te laten interviewen of ergens een lezing te geven. Ze praatte makkelijk en veel, maar eigenlijk was ze heel gesloten. Ze trok een scherpe scheidslijn tussen haar openbare en haar privéleven en als iemand te persoonlijk dreigde te worden, zei ze: 'Lees mijn werk maar'. Toch heeft ze in enkele autobiografische boeken veel laten zien van haar innerlijk leven en van - bijvoorbeeld - het altijd aanwezige dilemma van het combineren van een schrijversleven met dat van een echtgenote en moeder.
In Zelfportret als legkaart zijn we getuige van haar tweestrijd. Schrijven was een levensbehoefte maar hoe die behoefte te combineren met het dagelijks bestaan en met de liefde voor haar man en kinderen? En hoe om te gaan met een leven dat zo afwijkt van het doorsnee vrouwenleven in de jaren vijftig? Gaandeweg heeft de schrijfster haar weg gevonden en haar zoektocht volgen we in de te bespreken boeken. Zoals ze in haar geschriften over Indië/Indonesië steeds reflecteert op haar Indische achtergrond en tot het eind van haar leven tot steeds nieuwe inzichten over zichzelf en haar verhouding tot haar geboorteland kwam, heeft ze ook door een nooit aflatende introspectie een balans gezocht en gevonden in haar persoonlijk leven.
De 'toppers' uit haar werk: Oeroeg, Het woud de verwachting en Heren van de thee, lichten maar een tipje van de sluier op. De schrijfster en persoon Haasse hebben veel meer betekend. Een bijzondere auteur maar vooral ook een bijzondere vrouw.

Anneke Luger kent het werk van Hella Haasse door en door en was goed bevriend met haar. Dat maakt deze cursus extra interessant. Zij zal op drie middagen de vrouw achter het werk belichten aan de hand van persoonlijke herinneringen en enkele autobiografische boeken, die de deelnemers geacht worden gelezen te hebben. Deze cursus is eenmalig.

Zelfportret als legkaart en Persoonsbewijs zijn opgenomen in Het dieptelood van de herinnering. De teksten zijn door Hella Haasse zelf geredigeerd en bekort omdat zij vond dat ze in haar vroegere werk soms wel erg breedvoerig was. Deze teksten verschillen dus van de oorspronkelijke werken. Men wordt aangeraden de teksten uit Het dieptelood van de herinnering te lezen. Zwanen schieten is los verkrijgbaar.Locatie: Cinetol, Tolstraat 182, 1074 VM Amsterdam
Cursusdata: donderdag 4 oktober, 1 en 29 november 2018
Tijdstip: 14.00 - 16.30 uur
Docente: Anneke Luger
Kosten: €115


lees meer


AANMELDEN


terug