Bijeenkomst 1. Zelfportret als legkaart (1954)
Dit boek is een overdenking over de stand van zaken in het leven van Hella Haasse. Afwisselend komen haar jeugd in Indië en haar leven als schrijfster en 'huisvrouw' ter sprake en schrijft ze over haar wensen en verlangens en de vraag of die verlangens vervuld kunnen worden. Hella was 36 jaar toen ze dit boek schreef.Bijeenkomst 2. Persoonsbewijs (1967)
Tijdens het opruimen bij een verhuizing komen er allerlei zaken te voorschijn die tot overpeinzingen bij de schrijfster leiden: ze blikt terug op wat ze geschreven heeft en analyseert de drijfveren die ten grondslag liggen aan de behoefte om te schrijven. Verder denkt ze na over haar ouders en wat die voor haar betekenden.

Bijeenkomst 3. Zwanen schieten (1997)
We reizen met Hella mee, die onderweg is van Frankrijk naar Nederland. Het boek is eigenlijk een autobiografisch essay, een collage van bespiegelingen en waarnemingen afgewisseld door een verhaal dat zich in Australië afspeelt en dat gebaseerd is op een reis naar Australië waar de broer van Hella woont.

terug

AANMELDEN